Thursday 12 May 2016

പെരുമനം: ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍

പെരുമനം: ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍: ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍ -------------------------------------- ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ 1) കേ...

No comments:

Post a Comment